STORE POLICY

CUSTOMER CARE

Vi beder dig venligst at være ren når du har booket hos os, dette medfølger bare rent hår så vi ikke skal være udsatte for bakterier og diverse ting. Vi håber også du vil spritte hænder inden ankomst så der så lav mulighed for corona som muligt. Vi går op i kvalitet og hygiejne og stræber selvfølgelig efter den bedste oplevelse for både mig men også mine kunder.

PRIVACY & SAFETY

Vi holder alle dine data sikre og overholder persondataloven. Vi gemmer dit navn og telefonnummer i tilfælde af nødsituationer med din ordre eller booking.